A + V

Nauka hybrydowa na uczelniach – jak dostosować infrastrukturę AV do zmieniających się wymagań?

2021 | wrzesień

Nauka hybrydowa na uczelniach – jak dostosować infrastrukturę AV do zmieniających się wymagań?

Tej jesieni większość uczelni wyższych wróciło do pracy w trybie stacjonarnym. Pandemia po wakacjach nie rozwinęła się w takiej skali jak w ubiegłym roku – mamy nadzieję, że udało nam się pokonać największy kryzys związany z koronawirusem. Wiele wskazuje jednak na to, że nauka hybrydowa zostanie z nami na zawsze. Skorzystają z niej studenci zagraniczni, uczący się zdanie oraz osoby z niepełnosprawnościami lub chore. Wciąż mało stabilna sytuacja związana z pandemią koronawirusa oraz nowe standardy nauczania oznaczają, że uczelnie wyższe muszą być przygotowane na umożliwienie wprowadzenie zajęć w każdym możliwym scenariuszu:

  • stacjonarnym,
  • w pełni zdalnym,
  • oraz na wprowadzenie nauki hybrydowej, czyli połączenia nauczania stacjonarnego i zdalnego.

Dużym wyzwaniem jest więc dostosowanie infrastruktury AV na uczelni tak, aby umożliwiała ona sprawną naukę przy wszystkich możliwych scenariuszach.

Nauczanie hybrydowe – czym jest, dlaczego zostanie z nami na dłużej?

Nauka hybrydowa polega na prowadzeniu zajęć w trybie mieszanym – część studentów i prowadzący znajdują się na uczelni, a pozostali studenci biorą udział w zajęciach z domu. Jej celem podczas pandemii jest ograniczenie liczby osób przebywających w sali wykładowej lub ćwiczeniowej, co zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Zastosowanie nauczania hybrydowego jest jednak znacznie szersze. Umożliwia zdalny udział w zajęciach studentom z niepełnosprawnościami, chorym lub aktualnie przebywającym poza uczelnią z innych powodów. Dzięki temu nie opuszczają oni ważnych elementów programowych i nie muszą odrabiać zajęć w innych terminach, odciążając napięty grafik wykładowców na uczelni.

Nauka hybrydowa ułatwia udział w zajęciach gościnnych wykładowców i udostępnianie ich materiałów w prezentacji – nie ma znaczenia odległość, wystarczy dołączyć do wideokonferencji. Nauczanie hybrydowe może również zwiększyć dostęp do edukacji studentów zagranicznych, którzy mogą podjąć naukę zdalną – uczelnia może powiększyć ilość studentów bez względu na restrykcje epidemiologiczne, rozmiar sal wykładowych czy samego budynku. Warto dobrze zorganizować nauczanie zdalne na uczelni, ponieważ dzięki jej wielu zaletom idea ta pozostanie z nami nawet po zakończeniu pandemii koronawirusa.

Infrastruktura AV wspierająca naukę hybrydową

Prowadzenie nauki hybrydowej związane jest z przeprowadzeniem wideokonferencji i transmisją zajęć dla studentów znajdujących się poza salą wykładową. Odpowiednio dobrana infrastruktura AV umożliwi ten proces i sprawdzi się nie tylko podczas zajęć hybrydowych, ale także w pełni stacjonarnych i w pełni zdalnych.
Czerpiąc z doświadczeń uczelni amerykańskich i brytyjskich, w zespole A+V stworzyliśmy standard wyposażenia audiowizualnego sal wykładowych i ćwiczeniowych przeznaczonych do nauki hybrydowej. Rozwiązania, które zastosowaliśmy, znacznie ułatwiają prowadzenie zajęć, ponieważ:

  • do prowadzenia wykładu zdalnego lub hybrydowego nie jest wymagane posiadanie przez wykładowcę komputera z zainstalowaną aplikacją do wideokonferencji. Zarządzanie systemem odbywa się z poziomu panelu dotykowego znajdującego się na katedrze i sprowadza się do wciśnięcia jednego przycisku.
  • dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji pisane przez prowadzącego na tablicy sucho-ścieralnej treści są wyświetlane studentom uczącym się z domu w czasie rzeczywistym w postaci nakładki „unoszącej się” przed prelegentem w obszarze tablicy. Dzięki temu nawet gdy wykładowca stoi przed tablicą, nie zasłania treści, które się na niej znajdują.
  • prowadzący i studenci będący na uczelni mogą swobodnie się wypowiadać bez konieczności przekazywania sobie mikrofonu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu sufitowych matryc mikrofonowych.
  • studenci znajdujący się poza uczelnią mogą aktywnie uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach, odpowiadając na pytania prowadzącego, jak również mogą pisać i rozwiązywać zadania na współdzielonej wirtualnej tablicy.
  • osoby przebywające na uczelni widzą mozaikę obrazów z kamer studentów uczących się zdalnie na dodatkowym monitorze.
  • zajęcia mogą zostać zarejestrowane i jako gotowy materiał udostępnione studentom.

Podsumowanie

Niezależnie od tego w jakim trybie uczelnie przeprowadzają zajęcia, technologia audiowizualna i wideokonferencyjna odgrywa dużą rolę na współczesnej uczelni. Zapewnia przekazanie wiedzy wszystkim studentom niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Multimedia sprawiają też, że wiedza może być przekazana w bardziej interesujący i atrakcyjny sposób, co pozytywnie wpłynie na zaangażowanie studentów.

A+V wspiera uczelnie wyższe, doradzając w zakresie zwiększenia jakości kształcenia poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Pomagamy również w obszarze zintegrowanej komunikacji UC (Unified Communications”) poprzez doradztwo i wdrażanie rozwiązań, które wspierają nauczanie hybrydowe.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Dowiedź się więcej na temat rozwiązań AV dostosowanych do edukacji hybrydowej w: