A + V

Dziękujemy

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Nauczanie zdalne w Uczelniach Wyższych

Dziękujemy

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Podczas pandemii większość uczelni wyższych wprowadziło zdalne nauczanie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował rekomendacje dla prowadzenia zajęć zdalnych. Można o nich przeczytać TUTAJ. Jednym z punktów na które zwróciło uwagę Ministerstwo było zapewnienie infrastruktury technologicznej umożliwiającej przeprowadzanie nauczania zdalnego.

Główną częścią infrastruktury technologicznej niezbędnej do prowadzenia zajęć zdalnie lub hybrydowo są systemy wideokonferencyjne i audiowizualne.

Hybrydowa sala ćwiczeniowa zapewnia możliwość prowadzenia zajęć w trzech trybach:

 1. TRADYCYJNYM

  Prowadzący i wszyscy studenci obecni są w sali wykładowej.

 2. HYBRYDOWYM

  Prowadzący i część studentów – obecni na uczelni; część uczy się z domu.

 3. ZDALNYM

  Prowadzący przebywa w sali, wszyscy studenci uczą się z domu.

Bazując na naszym doświadczeniu stworzyliśmy gotowe do wdrożenia zestawy urządzeń dla dużej sali wykładowej oraz mniejszej sali ćwiczeniowej, umożliwiające nauczanie zdalne.

Sala Cwiczeniowa Collegium Medicum

SALA ĆWICZENIOWA

 

Przebieg zajęć

Nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia, przebywając na uczelni, w sali ćwiczeniowej, mając do dyspozycji znajdujące się w niej pomoce naukowe. Do prowadzenia zajęć zdalnych lub hybrydowych nie jest wymagane posiadanie przez prowadzącego komputera z zainstalowaną aplikacją do wideokonferencji.
Kamera zamontowana pod sufitem skierowana jest na prowadzącego oraz na duży interaktywny monitor dotykowy. Ekran służy do pisania oraz do wyświetlania prezentacji i innych materiałów multimedialnych.

Obok monitora interaktywnego umieszczony jest dodatkowy ekran podglądowy wyświetlający mozaikę obrazów z kamer studentów zdalnych. Dzięki temu prowadzący widzi jednocześnie studentów przebywających w sali, jak i tych uczących się w domu.

Plany zajęć wszystkich grup studenckich wpisane są w kalendarz np. Microsoft Teams. Dzięki temu studenci po zalogowaniu się do aplikacji widzą swój plan zajęć, a prowadzący na nabiurkowym panelu dotykowym harmonogram zajęć odbywających się w sali, z wyróżnionymi zajęciami, które aktualnie mają się rozpocząć.

Prowadzący rozpoczyna zajęcia jednym kliknięciem na panelu dotykowym, po czym automatycznie uruchamia się cały system audiowizualny sali i transmisja wideozajęć. Studenci pracujący w domu na ekranie swojego komputera lub tabletu widzą prowadzącego oraz obraz udostępnionego im ekranu monitora dotykowego, po którym pisze prowadzący lub na którym wyświetla swoją prezentację. Po udzieleniu im głosu przez prowadzącego mogą się wypowiadać, zadawać pytania i aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Mogą również wspólnie edytować dokumenty i pisać zdalnie na tablicy interaktywnej znajdującej się w sali oraz udostępniać prowadzącemu obraz ekranu swojego komputera lub tabletu.
Zajęcia mogą zostać zarejestrowane i odtworzone w przyszłości przez studentów, którzy nie mogli w nich uczestniczyć, lub służyć do powtórki materiału.

 

Wyposażenie sali wykładowej

 • Duży monitor dotykowy z funkcją elektronicznej tablicy interaktywnej do pisania i wyświetlania materiałów multimedialnych;
 • Dodatkowy monitor podglądowy wyświetlający mozaikę obrazów z kamer studentów uczących się zdalnie. Opcjonalnie ekran LED.
 • Kamera zamontowana pod sufitem skierowana na prowadzącego;
 • Matryca mikrofonowa, sufitowa rejestrująca dźwięk mowy nauczyciela akademickiego z funkcją eliminacji niepożądanych dźwięków, takich jak szelest, szum i inne hałasy emitowane w pomieszczeniu;
 • System nagłośnienia sali ćwiczeniowej z technologią redukcji echa akustycznego (AEC);
 • Dedykowany kodek wideokonferencyjny z licencją aplikacji np. Microsoft Teams Rooms i nabiurkowym panelem dotykowym prowadzącego.

 

Wyposażenie dla studenta

 • Komputer lub tablet z ekranem dotykowym i rysikiem do pisania;
 • Zainstalowana aplikacja do wideokonferencji, np. Microsoft Teams;
 • Zestaw słuchawkowy z mikrofonem wyposażony w technologię aktywnej redukcji hałasów otoczenia (ANC).

Interesuje cię współpraca z nami?

Napisz lub zadzwoń.