A + V

A+V też dba o planetę!

2022 | czerwiec

A+V też dba o planetę!

Dla naszego zespołu w A+V ochrona środowiska jest bardzo ważnym zagadnieniem. Na przestrzeni lat wprowadziliśmy szereg działań mających na celu ograniczenie wpływu naszej działalności na planetę, a także podejmując kluczowe decyzje, mamy na uwadze ich konsekwencje dla środowiska.

Wybierając nasze biura we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie, zawsze mamy na względzie aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wybraliśmy budynki posiadające certyfikację ekologiczną LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) oraz BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) – wielokryterialne systemy oceny budynków pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne w całym cyklu życia.
Lokalizacja naszych biur również nie jest przypadkowa. Położenie siedzib A+V przy dworcu kolejowym, stacji metra oraz przystankach tramwajowych, pozwalają pracownikom na dojazd do pracy komunikacją miejską, zmniejszając ich ślad węglowy.

W celu ograniczenia poboru energii elektrycznej w naszych biurach wprowadziliśmy automatykę i zdalne zarządzanie systemem w salach konferencyjnych. Dzięki zastosowaniu czujników obecności, po wyjściu uczestników ze spotkania w sali, światło i urządzenia AV automatycznie się wyłączają. Ponadto, system odcina prąd od wszystkich urządzeń AV i lamp w biurze o określonej godzinie.
W naszych siedzibach dużą uwagę przykładamy do segregacji odpadów. W kuchni znajdują się odpowiednie kosze z instrukcją segregacji śmieci. Staramy się też ograniczać zużycie plastikowych butelek, udostępniając pracownikom dzbanki filtrujące wodę.

W A+V oficjalnie przeszliśmy na elektroniczny obieg dokumentów. Faktury, dokumenty kadrowe, zlecenia przekazywane są w formie elektronicznej. Poprosiliśmy naszych dostawców i klientów, aby wszelkie dokumenty nam dostarczane, były w formie elektronicznej, a nie papierowej.
W naszej działalności nie możemy wyeliminować samochodów, ze względu na konieczność transportu sprzętu i pracowników w różnych rejonach Polski i Europy – za cel obraliśmy sobie jednak ograniczenie ilości aut służbowych. Nasi pracownicy współdzielą flotę między sobą, rezerwując pojazd w firmowym kalendarzu.

Proces zarządzania projektem w A+V również uwzględnia wskazówki organizacyjne dotyczące zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Nasi Kierownicy Projektów, tak planują pracę na licznych obiektach, aby podczas jednego wyjazdu służbowego obsłużyć większą ilość miejsc w danym regionie. Podczas realizacji każdego projektu stosujemy się do procedury ograniczania i zarządzania odpadami. Wszystkie kartony, elementy plastikowe i metalowe pozostałe z instalacji, są segregowane i poddawane odpowiedniemu recyklingowi. Dział logistyki również ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu A+V na środowisko – planuje zamówienia tak, aby można je było dostarczyć hurtowo, jednym transportem.

Niezdatny do użycia lub niepotrzebny sprzęt przekazujemy odpowiednim organizacjom i fundacjom, które potrafią go ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi.
Z okazji Światowego Dnia Środowiska dołączyliśmy do akcji Odn@wiamy. Prowadzimy zbiórkę niepotrzebnego lub uszkodzonego sprzętu komputerowego w naszych biurach i zapraszamy naszych klientów i partnerów do przyłączenia się do tej szczytnej inicjatywy. Zebrane urządzenia przekazujemy fundacji, która przekazuje je ośrodkom dla dzieci i młodzieży, do wykorzystania w edukacji. Urządzenia, których nie da się naprawić i ponownie wykorzystać, zostają poddawane recyklingowi, zgodnie z wymaganiami EU. Więcej o akcji TUTAJ