A + V

Jak technologia i systemy audiowizualne mogą wspierać potrzeby osób wysoko wrażliwych?

2023 | wrzesień

Jak technologia i systemy audiowizualne mogą wspierać potrzeby osób wysoko wrażliwych?

Przegląd rozwiązań dla przestrzeni biurowych

 

Pandemia i intensywnie digitalizujący się świat sprawiły, że stanęliśmy w obliczu zupełnie nowych wyzwań związanych z efektywną komunikacją. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na model naszej pracy, a także kooperacji ze współpracownikami. Technologia i odpowiednio zaprojektowane systemy audiowizualne stanowią pomost pomiędzy nową rzeczywistością, a indywidualnymi potrzebami pracowników – także tymi unikalnymi.

 

Z badań przeprowadzonych przez amerykańską psycholog Elaine Aron wynika, że osoby wysoko wrażliwe (WWO) stanowią aż 20% naszej populacji. Grupy badanych pochodziły z różnych kręgów kulturowych, co oznacza, że nawet co piąta osoba na świecie może w bardziej intensywny sposób reagować na pochodzące z otoczenia bodźce. Dlatego tak ważne jest, aby współczesne przestrzenie biurowe wspierały nie tylko pracę hybrydową, ale także funkcjonowanie w nich osób z różnymi potrzebami. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej niektórym aspektom, które mają wpływ na funkcjonowanie WWO, a także dokonamy przeglądu rozwiązań audiowizualnych i technologicznych, które mogą pozytywnie wpłynąć na komfort pracy.

Kim są osoby wysoko wrażliwe?

Osoby wysoko wrażliwe (WWO) cechują się wysokim poziomem empatii i zdolnością do silnego współodczuwania z innymi ludźmi. Wysoka wrażliwość uznawana jest za wrodzoną, niezależną od stylu wychowania czy innych okoliczności środowiskowych cechę temperamentu. Osoby wysoko wrażliwe przychodzą na świat ze skłonnością do dostrzegania większej liczby szczegółów w swoim otoczeniu, przez co mogą szybciej ulegać przebodźcowaniu. Bywają też skłonne do znacznie głębszej i dłuższej refleksji przed przystąpieniem do realizacji zadań. Często działają też ostrożniej i nie podejmują decyzji pod wpływem impulsu. Ponadto wysoka wrażliwość wiąże się z takimi aspektami jak zauważanie rzeczy, które dla innych osób są niedostrzegalne, czy wychwytywanie niuansów i delikatnych różnic. Pamiętajmy, że u osób wysoko wrażliwych nie muszą występować wszystkie, opisane powyżej cechy i tendencje. Nie oznacza to również, że osoby, które nie określają się jako WWO, nie mogą obserwować u siebie niektórych z nich.

 

Przestrzeń biurowa stymuluje nasze zmysły na wielu płaszczyznach. To właśnie w niej wchodzimy w interakcje ze współpracownikami, podejmujemy zawodowe wyzwania, którym często towarzyszy stres czy pracujemy nad ważnymi projektami. Wszystko to odbywa się we wspólnej przestrzeni, która dostosowana jest możliwie jak najlepiej do potrzeb grupy, a nie koniecznie tych indywidualnych. W biurze, osoby, które są bardziej wrażliwe – nie tylko WWO – mogą ulegać szybszemu przebodźcowaniu, mieć problem z koncentracją i skupieniem. Pomostem pomiędzy indywidualnymi potrzebami pracowników, a możliwościami, które daje wspólna przestrzeń mogą być dobrze zaprojektowane i wdrożone systemy audiowizualne. W połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi mogą one pozytywnie wpływać na komfort pracowników.

Biuro zaprojektowane pod unikalne potrzeby

Osoby wysoko wrażliwe mogą silniej reagować na dotyk, dźwięki, światło czy zapachy. Standardowe biuro nie zawsze będzie więc dla nich wspierającym miejscem pracy. Nie bez znaczenia dla samopoczucia osób z unikalnymi potrzebami będą więc takie aspekty przestrzeni biurowej jak kolor ścian, oświetlenie, temperatura i klimat, a nawet zapachy. Wysoko wrażliwi mogą potrzebować miejsca na wyciszenie i zebranie myśli, a w standardowych biurach nie zawsze jest to możliwe. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zaplanowanie i wdrożenie rozwiązań audiowizualnych, które będą pomocne w  tworzeniu przyjaznego środowiska pracy. Przy projektowaniu biura wspierającego funkcjonowanie osób z unikalnymi potrzebami niezwykle istotna będzie rola doświadczonego integratora AV. Jego wsparcie będzie nieocenione w kwestii skompletowania wysokiej jakości sprzętu, a także jego wdrożenia. Integrator AV zwróci również uwagę na aspekty techniczne, możliwości zagospodarowania przestrzeni, a także zaoferuje nowoczesne systemy i rozwiązania technologiczne wspierające elastyczny workplace.

Poprawa komfortu pracy – przegląd rozwiązań

Dobrze przemyślane i zaplanowane miejsce pracy w połączeniu ze zrozumieniem i wsparciem ze strony pracodawcy czy współpracowników to krok milowy w kierunku poprawy komfortu osób z unikalnymi potrzebami. Pamiętajmy również, że odpowiednio zaprojektowane biuro, uwzględniające różnorodne potrzeby pracowników to klucz do efektywnej współpracy w hybrydowej rzeczywistości.

Przy projektowaniu wspierającego i elastycznego miejsca pracy warto zwrócić uwagę na poniższe aspekty.

Oświetlenie

Oświetlenie w miejscu pracy może mieć bardzo duże znaczenie dla samopoczucia WWO. Dlatego warto zadbać o to, aby w biurach znalazły się specjalnie zaprojektowane systemy oświetleniowe, które pozwolą na płynną regulację natężenia światła. Możliwość dostosowania temperatury barwowej światła sztucznego do naturalnego z pewnością będzie pomocna w unikaniu przestymulowania, a także poprawi zdolność do dłuższej koncentracji uwagi na wyznaczonych zadaniach. Systemy oświetleniowe mogą być zintegrowane z systemem audiowizualnym danej przestrzeni, co znacznie ułatwi zarządzanie biurem.

Tłumienie hałasu

Hałas w miejscu pracy może mieć negatywny wpływ na koncentrację. Dobiegające z przestrzeni dźwięki mogą koncentrować całą uwagę osób ze specjalnymi potrzebami, a także sprawić, że spadnie ich produktywność. Aby pomóc pracownikom w osiągnięciu większego komfortu w miejscu pracy, warto zainwestować w słuchawki z aktywnym tłumieniem szumów (ANC) oraz akustyczne panele. Skutecznie wyciszają one dobiegające z otoczenia dźwięki i pozwolą lepiej skupić się na bieżących zadaniach.

Wrażenia zapachowe

Dla niektórych osób wrażenia zapachowe mają bardzo duże znaczenie. Nieprzyjemna czy zbyt intensywna woń może dekoncentrować i prowadzić do rozproszenia uwagi. Dlatego w stworzeniu przyjaznego miejsca pracy pomocne mogą okazać się systemy dyfuzji zapachów z opcjonalnymi olejkami eterycznymi, które pomogą  stworzyć relaksujące środowisko, które wspiera skupienie i dobre samopoczucie. Integracja dyfuzorów a panelem zarządzania salą pomoże użytkownikowi dostosować intensywność zapachu w sali do swojego komfortu.

Ekrany i monitory przyjazne WWO

Długotrwała praca przy komputerze może stanowić dla osób z unikalnymi potrzebami spore obciążenie. Wysokoczęstotliwościowe monitory z wysoką jakością obrazu pozwolą uniknąć efektu migotania ekranu, a tym samym zmniejszą zmęczenie wzroku. Dzięki temu możliwe będzie utrzymanie dłuższego skupienia. Warto również zadbać o to, aby pracownicy mieli wybór w kwestii tego, czy chcą korzystać z projektorów czy monitorów, które oferują różne doświadczenia audiowizualne. Już na etapie projektowania biura powinniśmy wziąć pod uwagę indywidualne preferencje użytkowników, a także specyfikę ich stanowiska pracy i wymagania funkcjonalne danej przestrzeni. Zarówno w salach spotkań, miejscach do współpracy, a także przestrzeniach szkoleniowych warto zadbać o wysokiej jakości monitory, wspierające hybrydowy system pracy. Osoby wysoko wrażliwe mogą  potrzebować dedykowanych rozwiązań, dlatego w kwestii doboru monitorów najlepiej będzie skorzystać ze wsparcia doświadczonego integratora AV.

Magia kolorów

Bardzo duże znaczenie dla komfortu naszej pracy mają również kolory. Technologia oświetlenia RGBW pozwala na dostosowanie koloru przestrzeni, co może wpłynąć na nastrój i samopoczucie osób z unikalnymi potrzebami. Zbyt intensywne barwy mogą negatywnie wpływać na komfort pracy, wywołując przytłoczenie i dyskomfort. Dlatego dbałość o stonowane, sprzyjające skupieniu barwy jest kluczowa dla poprawy jakości pracy osób wysoko wrażliwych.

Klimat i temperatura

Klimat oraz temperatura, jaka panuje w przestrzeni biurowej również wpływa na samopoczucie osób wysoko wrażliwych. Dlatego przy projektowaniu biura warto zadbać o systemy sterowania klimatyzacją umożliwiające indywidualne dostosowanie temperatury, wilgotności i jonizacji powietrza. Dzięki temu będziemy wspierać optymalne środowisko pracy i dobre samopoczucie WWO. Pamiętajmy, że integracja AV z systemem budynkowym to ważny element projektowania infrastruktury biura i to właśnie integrator AV może zaprojektować system sterowania obejmujący nie tylko urządzenia stricte audio-wizualne, ale także takie aspekty jak kontrola temperatury czy jakości powietrza w danej przestrzeni.  Wszystko to może się znaleźć na jednym panelu dotykowym z przyjaznym dla użytkownika interfejsem.

Intuicyjny system rezerwacji sal

Warto pamiętać o maksymalnym uproszczeniu obsługi systemów zarządzania biurem. Zaliczymy do nich np. rezerwację sal, miejsc parkingowych czy biurek. Proste i intuicyjne systemy rezerwacji sal pozwalają na zminimalizowanie stresu, przyczyniają się też do poczucia wyższej skuteczności i sprawczości pracowników. Na rynku znaleźć można wiele aplikacji i platform do rezerwacji przestrzeni, więc ważne jest dokonanie dobrego wyboru – w tym wyborze pomocny będzie niezależny integrator AV. Ponadto, skomplikowane systemy rezerwacyjne mogą być obciążające dla wzroku osób wysoko wrażliwych – nawet tak krótki kontakt z wyświetlaczem niedostosowanym do ich unikalnych potrzeb może przełożyć się na negatywne wrażenia sensoryczne.

Strefy odpoczynku

W przestrzeniach biurowych coraz bardziej powszechne stają się strefy odpoczynku. Pokoje do medytacji czy float rooms mogą stanowić dodatkowe wsparcie dla WWO i osób, które potrzebują chwili dla siebie. Miejsce do regeneracji pozwala na wyciszenie i zebranie myśli, więc przy planowaniu przestrzeni biurowej z uwzględnieniem unikalnych potrzeb pracowników warto zadbać o dodatkowy pokój, w którym możliwy będzie odpoczynek od zewnętrznych stymulatorów. W takim pomieszczeniu przydatne może okazać się odpowiednio dobrane i zautomatyzowane nagłośnienie, które zapewni osobom z unikalnymi potrzebami komfort odpoczynku.

 

Elastyczny workplace – realne wsparcie dla WWO

Wykorzystując powyższe wskazówki i rozwiązania audiowizualne możemy stworzyć środowisko pracy, które nie tylko poprawia komfort pracy WWO, ale także wspiera ich rozwój zawodowy i ułatwia dążenie do wyznaczonych celów. Przy projektowaniu przestrzeni biurowej, która będzie stanowiła wsparcie dla osób z unikalnymi potrzebami warto pamiętać o odpowiednim wyposażeniu audiowizualnym dla domowego czy zdalnego stanowiska pracy, zintegrowanego z biurowym systemem wideokonferencyjnym. Z badań przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2023 roku wynika, że możliwość łączenia pracy zdalnej z pracą z biura to obecnie jeden z kluczowych czynników, na który zwracają uwagę kandydaci przed podjęciem pracy. Nie dotyczy to tylko osób wysoko wrażliwych, jednak w ich przypadku poczucie, że pracodawca rozumie i szanuje ich unikalne potrzeby jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania w środowisku pracy.

 

Pamiętajmy również, że potrzeby osób wysoko wrażliwych powinny zostać uwzględnione już na etapie projektowania przestrzeni biurowej. Przy współpracy z doświadczonym integratorem AV możliwe będzie stworzenie miejsca pracy, które wspiera potrzeby WWO – na wszystkich poziomach.