A + V

Aktualne możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich

2023 | kwiecień

Aktualne możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich

Kolejny odcinek z serii A+V „Inspiracje na modernizacje”, w którym przedstawiamy możliwości finansowania w zakresie rozwoju technologicznego i podnoszenia kompetencji cyfrowych

Modernizacja i zwiększanie szans na swobodne poruszanie się w środowisku cyfrowym to jedne z najważniejszych celów na najbliższe lata zarówno dla organizacji publicznych, jak i prywatnych. Możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich są w tym okresie naprawdę duże. Poniżej prezentujemy szanse na dofinansowanie na modernizację, jakie będą dostępne w najbliższym czasie.

Kredyt technologiczny

Już teraz, do 31 maja 2023 roku przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kredyt technologiczny. Zakłada on dwa rodzaje finansowania:

  • kredytowe z udziałem banków komercyjnych,
  • bezzwrotne w formie dotacji zwanej „premią technologiczną”.

Wsparcie polega na refundacji części kapitałowej kredytu, zaciągniętego przez przedsiębiorcę na realizację innowacyjnego projektu. Kredyt przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki innowacyjnej technologii mogą znacznie podnieść jakość swoich produktów lub usług, a także dostosować je do międzynarodowych standardów digitalowych.

Nasza wskazówka: W ramach kredytu technologicznego możecie pozyskać fundusze na sprzęt AV, który pomoże Wam w stworzeniu elastycznego miejsca pracy.

Planowana łączna kwota dofinansowania to 578 mln złotych.

Więcej informacji o konkursie: Kredyt technologiczny – BGK.

Fundusze na rozwój kompetencji cyfrowych

W rzeczywistości hybrydowej pracy niezwykle ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji cyfrowych zarówno pracowników, jak i kadry menadżerskiej. Są one istotne we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji: od działów sprzedaży, po dział obsługi klienta, aż po księgowość. W każdym z nich konieczna jest budowa nowej, efektywnej ścieżki komunikacji, która umożliwia bezproblemową współpracę, niezależnie od trybu pracy.

Środki na rozwijanie i podnoszenie kompetencji dla micro, małych i średnich przedsiębiorstw niezmiennie można uzyskać z Funduszy Europejskich. Więcej informacji o tych możliwościach można przeczytać tutaj.

Nasza wskazówka: W ramach tych funduszy UE możecie rozwijać kompetencje swoich pracowników, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska. Pracownicy z dużymi umiejętnościami cyfrowymi to efektywni pracownicy.

 

Równy dostęp do produktów i usług w parze z cyfryzacją

Inkluzywność i dostępność to ważne cele wciąż cyfryzującego się społeczeństwa.

Dlatego jednym z ważniejszych priorytetów dla nas, jako całego społeczeństwa, powinno być zwiększenie dostępności do usług i towarów dla osób ze specjalnymi potrzebami. Wszyscy będziemy dążyć do tego, aby technologia wspierała rozwój firm i pozwalała im na wytwarzanie dóbr oraz świadczenie usług, które będą dostępne dla każdego. Oznacza to, że wszyscy, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, ograniczenia czy dysfunkcje będą mieć równe szanse.

Pomoc w zakresie inwestycji w technologie ze wsparciem Funduszy Europejskich przysługuje firmom, które:

  • wytwarzają produkty lub oferują usługi i chciałyby, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły z nich korzystać na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące),
  • chcą pozyskać wiedzę o tym, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie) do szczególnych potrzeb,
  • chcą wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja).

Więcej informacji o możliwościach w tym zakresie znajdziecie tutaj.

W następnym odcinku podzielimy się z Wami informacjami o kolejnych możliwościach inwestycji w maszyny i sprzęt – dla przedsiębiorców, którzy chcą tworzyć innowacyjne miejsca pracy – a także przedstawimy nowe szanse dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Planujesz modernizację swojej organizacji i zastanawiasz się, czy przysługuje Ci dofinansowanie na sprzęt AV? Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.