A + V

Cztery powody, dla których Twoja firma potrzebuje wideokonferencji

2020 | maj

Cztery powody, dla których Twoja firma potrzebuje wideokonferencji

W zglobalizowanej gospodarce zdolność do bycia obecnym w danym miejscu ale bez fizycznego uczestnictwa w spotkaniu z ludźmi, którzy pracują po drugiej stronie miasta, kraju, a nawet drugiej stronie kuli ziemskiej, staje się istotna. Dlatego rozproszone zespoły wymagają nowoczesnych narzędzi komunikacji do wideospotkań.

Minęły już dni, kiedy długo trzeba czekać na spotkanie się z całym zespołem. Dzisiaj możliwość zebrania wszystkich współpracowników w tym właśnie momencie jest przewagą konkurencyjną, której poszukują przedsiębiorstwa.

1. Nowe pokolenia pracowników

Według najnowszych statystyk Milenialsi to obecnie najliczniejsze pokolenie wśród pracowników dużych międzynarodowych korporacji. Charakteryzuje się ono szybkim i przedsiębiorczym sposobem myślenia. Milenialsi szukają okazji, by się nieustannie uczyć i rozwijać.
W wyniku tych zmian kulturowych organizacje poszukujące pracowników i chcące utrzymać w firmie najbardziej utalentowane osoby muszą myśleć inaczej o miejscu pracy.

2/3 MILENIALSÓW PREFERUJE KOMUNIKACJĘ ZA POMOCĄ WIDEO ZAMIAST TYLKO AUDIO.

2. Szybkość rozwoju biznesu

Zdolność do robienia więcej przy mniejszych nakładach pracy to właśnie istota wzrostu wydajności. Organizacje, aby osiągnąć większy sukces, muszą ciągle szukać przewag nad konkurencją.

Wideospotkania to po prostu najnowsze wcielenie stałej potrzeby bycia bardziej wydajnym. Wideokonferencje nie zastąpią wszystkich podróży służbowych, ale zdolność do spontanicznego spotkania twarzą w twarz niezależnie od odległości, bez konieczności czekania na kolejne zaplanowane spotkanie może mieć ogromny wpływ na wydajność organizacji. W rzeczywistości 90 procent ankietowanych osób zgadza się, że spotkania wideo są bardziej efektywne niż ich alternatywy.

WIDEOSPOTKANIA TO ODPOWIEDŹ NA STAŁĄ POTRZEBĘ BYCIA BARDZIEJ WYDAJNYM.

3. Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

Kiedy zaczyna się i kończy praca? Twierdzenie, że biuro jest tam, gdzie pracujemy, staje się powoli przestarzałe. Zdecydowana większość pracowników czyta i odpowiada na pocztę elektroniczną również poza godzinami pracy, co wskazuje na to, że linia między końcem dnia roboczego a czasem osobistym zaczyna się rozmywać.

Dodatkowo, przeciętny pracownik dużego miasta spędza prawie godzinę dziennie na dojazdy do pracy. Wygląda na to, że bez względu na to, ile dróg wybudowaliśmy w ostatnich latach, ruch uliczny nie zmniejszył się. Według badań czas dojazdów do pracy wzrósł od lat 80. o ponad 20%.

Sytuacja, w której pracujemy dla organizacji z domu, korzystając tylko z telefonu i połączenia internetowego, ma również minusy. Pracownicy mogą poczuć się samotni i odizolowani.
Tymczasem wideospotkania wzmacniają poczucie wspólnoty pracowników z zespołem w dużo większym stopniu niż telekonferencje.

PRACOWNICY ZDALNI MAJĄ TENDENCJĘ DO BYCIA BARDZIEJ ZAANGAŻOWANYMI.

4. Zachowanie ciągłości biznesu

Pożary, powodzie, pandemie – to prawdziwe ryzyko biznesowe, a firmy muszą być na to przygotowane. Wszystkie organizacje powinny mieć plan na to, jak zachować ciągłość biznesu na wypadek katastrofy. Wideokonferencje mogą pomóc złagodzić straty związane z tymi strasznymi, ale na szczęście rzadkimi wydarzeniami.

Zdarzają się również inne, bardziej prozaiczne i niespodziewane wydarzenia, które mogą nadszarpnąć biznes i reputację każdej firmy. Jak często kadra kierownicza spóźnia się na spotkanie przez złe oszacowanie czasu podróży. Jak często występują opóźnienia w lotach lub natężenie ruchu drogowego jest tak duże, że kluczowy pracownik, klient lub dostawca po prostu nie mogą dotrzeć na spotkanie? Wszystkim tym sytuacjom można zapobiec.

NIE PODEJMUJ RYZYKA. WIDEOKONFERENCJE UMOŻLIWIAJĄ PRZEPROWADZENIE SPOTKANIA, KTÓRE MOŻE SIĘ NIE ODBYĆ W ZWIĄZKU Z NIEPODZIEWANYMI WYDARZENIAMI.

Dlaczego nie?

Przez większą część swojej historii wideokonferencje były sprzedawane jako alternatywa dla podróży służbowych.

Jednak dwadzieścia pięć lat tego podejścia udowodniło, że tak nie jest. Ludzie nadal muszą się spotykać. Wciąż liczy się ludzki kontakt.
Prawdziwą zaletą wideokonferencji jest to, że można się spotkać już teraz, utrzymywać i rozwijać relacje już rozpoczęte albo rozpocząć znajomość z myślą o osobistym spotkaniu w przyszłości.

CZASAMI ISTNIEJE POTRZEBA SPOTKANIA SIĘ OSOBIŚCIE. NA WSZYSTKIE INNE OKAZJE ROZWIĄZANIEM JEST WIDEOKONFERENCJA.

A+V wdraża infrastrukturę i wyposaża pokoje spotkań do wideokonferencji. Dzięki naszym usługom i produktom zamienisz dowolną salę konferencyjną w pokój do wideokonferencj z wykorzystaniem wideorozmowy, udostępniania treści i wspólnej edycji dokumentówi: ZOOM ROOM, HANGOUTS ROOM, WEBEX ROOM lub TEAMS ROOM.

Zapraszamy do kontaktu.

Źródło: logitech.com