A + V

Dbamy o środowisko naturalne. Certyfikat potwierdzający zrealizowanie ustawowych obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu

2016 | maj

Dbamy o środowisko naturalne. Certyfikat potwierdzający zrealizowanie ustawowych obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu

Pragniemy poinformować, iż z sukcesem zakończyliśmy proces sprawozdawczy w ramach 2015 roku. Spełniliśmy wszystkie ustawowe obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu. Potwierdzeniem naszej działalności jest certyfikat wystawiony przez firmę CCR, która pomogła i wciąż pomaga nam wywiązywać się z naszych obowiązków.

 

Certyfikat CCR 2015 3