A + V

A+V pomaga

2019 | wrzesień

A+V pomaga

Tym razem przekazaliśmy projektor Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu Wsparcia dla Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych IMAGO, działającemu w podwrocławskim Smolcu. Stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętą pomocą dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, prowadzi także działania edukacyjne. Pod jego opieką działa w Krzeptowie IMAGO Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny.

Przekazany przez nas projektor umożliwi organizację warsztatów edukacyjnych dla rodziców oraz szkoleń dla kadry przedszkola.
Jeśli Wy również chcecie pomóc Stowarzyszeniu IMAGO, wystarczy podczas robienia zakupów w internecie skorzystać z www.fanimani.pl/imago/

stowarzyszenie imago logo