A + V

Dziękujemy

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

SALA WYKŁADOWA - przebieg zajęć

Dziękujemy

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia, przebywając na uczelni, w sali wykładowej. Do prowadzenia wykładu zdalnego lub hybrydowego nie jest wymagane posiadanie przez wykładowcę komputera z zainstalowaną aplikacją do wideokonferencji.

Kamera umieszczona na ruchomej głowicy uchylno-obrotowej, zamontowana pod sufitem, skierowana jest na wykładowcę. Algorytmy sztucznej inteligencji studia telewizyjnego (AI) sterują głowicą kamery i jej zoomem, odpowiednio kadrując i podążając za prowadzącym. Z wykorzystaniem drugiej, stałoogniskowej kamery, skierowanej na tablicę oraz technik rozszerzonej rzeczywistości (AR) odbywa się wydobywanie pisma odręcznego z tablicy. Odręczne napisy, szkice i diagramy są automatycznie rozpoznawane i wyświetlane studentom zdalnym w czasie rzeczywistym w postaci nakładki „unoszącej się” przed prelegentem w obszarze tablicy. W rezultacie, nawet jeśli wykładowca stanie przed samą tablicą, jego zapisany na tablicy tok rozumowania pozostaje stale widoczny dla studentów. Przełączanie obrazu pomiędzy prelegentem a tablicą odbywa się automatycznie, z płynnym efektem przejścia w zależności od tego, czy wykładowca pisze po tablicy, czy mówi do studentów.

 

Obok głównego ekranu prezentacyjnego umieszczony jest dodatkowy ekran podglądowy wyświetlający mozaikę obrazów z kamer studentów zdalnych. Dzięki temu wykładowca widzi jednocześnie studentów przebywających w sali, jak i tych uczących się w domu.

Plany zajęć wszystkich grup studenckich wpisane są w kalendarz np. Microsoft Teams. Dzięki temu studenci po zalogowaniu się do aplikacji widzą swój plan zajęć, a prowadzący na nabiurkowym panelu dotykowym harmonogram wykładów odbywających się w danej sali wykładowej, z wyróżnionymi zajęciami, które aktualnie mają się rozpocząć.

Wykładowca rozpoczyna zajęcia jednym kliknięciem na panelu dotykowym, po czym automatycznie uruchamia się cały system audiowizualny sali i transmisja wideowykładu. Studenci zdalni na ekranie swojego komputera lub tabletu widzą prowadzącego, obraz prezentacji wyświetlonej przez wykładowcę i treści napisane na tablicy. Po udzieleniu im głosu przez wykładowcę mogą się wypowiadać, zadawać pytania i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Wykład może zostać zarejestrowany i jako gotowy materiał niewymagający postprodukcji telewizyjnej udostępniony studentom, którzy nie mogli wziąć w nim udziału, lub służyć do powtórki materiału.

Interesuje cię współpraca z nami?

Napisz lub zadzwoń.