A + V

WYZWANIE

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) jest jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych wydziałów prawa w Polsce. Założony w 1808 roku, posiada długą historię kształcenia prawników, z których wielu odgrywa kluczową rolę w międzynarodowym i rodzimym środowisku prawniczym. Swoją renomę wydział zawdzięcza wybitnej kadrze akademickiej, a także temu, że warszawska uczelnia jest miejscem, gdzie nauka prawa łączy się z praktyką. Studenci uczestniczą w ciekawych konferencjach i wydarzeniach o zasięgu międzynarodowym. Rozwijają praktyczne umiejętności prawnicze poprzez kliniki prawne, praktyki studenckie czy konkursy prawnicze. Wydział prowadzi też liczne projekty badawcze, które mają na celu zgłębianie i analizę kluczowych kwestii prawnych.

 

Władzom WPiA UW zależało na tym, aby wykłady i wydarzenia były dostępne dla jak największej liczby uczestników, a jak wiadomo, sale wykładowe mogą pomieścić określoną liczbę osób. Wyzwaniem przed jakim stanęła uczelnia było więc umożliwienie zainteresowanym dołączania do wydarzeń w formie zdalnej, a także uzyskanie najwyższej jakości zapisu transmisji. Dzięki temu, zasięg wykładów miał stać się dużo większy niż pozwalały na to rozmiary sal. Z perspektywy uczelni, podstawowym kryterium było to, aby transmisja pozwoliła uczestnikom poczuć się tak, jakby brali w wydarzeniu udział na żywo. Kolejnym, istotnym wymaganiem była możliwość bezproblemowego odtwarzania nagrań w przyszłości oraz udostępnianie ich w cyfrowych zasobach uczelni czy na kanale Youtube. Eksperci z A+V stanęli więc przed wyzwaniem dostarczenia rozwiązania, które zapewni dostęp do wydarzeń dla szerokiego grona odbiorców w czasie rzeczywistym, a także w dowolnym momencie w przyszłości (poprzez streaming i rejestrację wysokiej jakości dźwięku i obrazu).

 

Do tej pory Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego korzystał z usług zewnętrznej firmy eventowej, która przy okazji ważnych wydarzeń udostępniała przedstawicielom uczelni odpowiedni sprzęt. Jednak tego typu procedura była czasochłonna, wiązała się też z koniecznością dopełniania licznych formalności i generowała dodatkowe koszty każdorazowego wynajmu. Uczelni zależało więc na tym, aby realizować takie transmisje we własnym zakresie. Wśród najważniejszych założeń odnośnie rozwiązania audiowizualnego znalazły się takie kwestie jak:

 

ROZWIĄZANIE

W odpowiedzi na jasno sprecyzowane potrzeby, eksperci z A+V dobrali dla uczelni wysokiej klasy, mobilny system do streamingu i rejestracji produkcji wideo. Jako integrator AV zapewniliśmy również uruchomienie systemu i przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi poszczególnych komponentów wchodzących w skład całego zestawu.

 

System pozwala na transmitowanie dźwięku i wideo na cały świat, dzięki czemu uczestnictwo w wartościowych merytorycznie wydarzeniach stało się możliwe dla wszystkich studentów – bez względu na aktualne miejsce pobytu. Zgodnie z założeniami, poza możliwością transmisji wysokiej jakości obrazu i dźwięku, system umożliwia również jej nagrywanie. Dzięki temu zainteresowani mogą wrócić do materiałów w przyszłości.

 

W realizacji zastosowane zostało nowoczesne, profesjonalne rozwiązanie multimedialne, oparte na elementach cyfrowych, kompatybilnych z aktualnymi standardami AV, na które składają się następujące elementy:

Całość została zamknięta w dedykowaną skrzynię transportową, którą można szybko i bezproblemowo przenosić w dowolne miejsca.

 

Wdrożony system AV gwarantuje funkcjonalność studia telewizyjnego do produkcji treści multimedialnych o dowolnej tematyce i różnym stopniu skomplikowania: od prostych produkcji z użyciem jednej czy dwóch kamer aż do dużych, rozproszonych realizacji z wielu sal jednocześnie.

 

Dodatkowe funkcjonalności systemu to:

EFEKT

Zmianę, jaka zaszła na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego chyba najlepiej zobrazować wypowiedzią jednej z osób prowadzących październikowe wydarzenie z wykorzystaniem nowego sprzętu: Fizycznie na sali pojawi się dziś około 50 osób, jednak zdalnie spodziewamy się aż 1000 uczestników! Wśród nich znajdą się znamienici eksperci, sędziowie i studenci, którzy ze względu na swoje zobowiązania, nie mogą dziś być z nami na tej sali. Ta hybrydowa forma to dla nas ogromne ułatwienie, bez którego już nie wyobrażamy sobie organizacji tego typu spotkań.

 
Mobilny system do streamingu i rejestracji produkcji wideo rozszerza zasięg spotkań, które organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Możliwość streamowania ważnych wydarzeń pozwala na dołączenie do nich osób, które do tej pory nie miały takiej możliwości. To ogromna wartość edukacyjna dla ludzi z całego świata. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom audiowizualnym przestrzeń, w której odbywają się wykłady, nie kończy się tam, gdzie mury uczelni. Mobilny system do streamingu i rejestracji produkcji wideo pozwala na przeprowadzenie wystąpienia w sali, a następnie udostępnienie – zarówno dźwięku, jak i obrazu – w najwyższej jakości wszystkim zainteresowanym. Rozwiązanie zaimplementowane przez A+V umożliwia też transmisję wydarzeń z ich jednoczesnym tłumaczeniem – obecnie prowadzone są spotkania, które równolegle przekładane są nawet na trzy języki. Duży atut stanowi też bezproblemowy transport systemu – pracownicy uczelni mogą wykorzystywać go w dowolnej sali. Z kolei naprawdę prosta obsługa sprawia, że każdy, bez względu na poziom zaawansowania technicznego, jest w stanie samodzielnie uruchomić system.

 

Dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ta inwestycja to krok milowy w stronę rozwoju edukacji. Nowoczesne i odpowiednio zaimplementowane systemy audiowizualne to przyszłość kształcenia- skracają dystans w stale globalizującym się świecie i pozwalają na zdobywanie wiedzy i umiejętności, bez względu na fizyczne miejsce pobytu studentów.

 

Dlatego, jeśli zastanawiasz się nad tym, jak wznieść możliwości Twojej uczelni na wyższy poziom – skontaktuj się z nami!