A + V

Wyzwanie

Kiedy w grę wchodzi ratowanie ludzkiego życia, nie ma mowy o półśrodkach. Niezbędny staje się nowoczesny sprzęt. Jednak najważniejszym ogniwem jest człowiek, jego wiedza i doświadczenie. Właśnie dlatego tak ważna jest edukacja lekarzy – specjalistów, którym z ufnością powierzymy swoje zdrowie. Jednym z miejsc, które kształci młodych lekarzy jest Collegium Medicum – Instytut Medycyny Uniwersytetu Opolskiego. Zgłaszając się do przetargów na wykonanie systemów audiowizualnych w pracowniach budynku Collegium Medicum mieliśmy świadomość, że musimy stworzyć nie tylko nowoczesny, ale także niezawodny system, który stanie się narzędziem do nauki nowego pokolenia lekarzy, ratujących nasze życie oraz nowym standardem wyposażenia audiowizualnego dla polskich uczelni wyższych.

Opis Rozwiązania

Prace prowadzone przez naszą firmę w budynku Collegium Medicum trwały łącznie około 1,5 roku. W tym czasie wyposażyliśmy 14 sal wykładowych, ćwiczeniowych i symulacyjnych dla studentów. Najważniejszymi założeniami projektu były możliwość przesyłania obrazu i dźwięku na duże odległości w najwyższej jakości i nieskompresowanej postaci oraz zautomatyzowana i intuicyjna obsługa systemu AV.

W każdej sali znajduje się system prezentacji obrazów, który bazuje  na projektorze laserowym o dużej rozdzielczości WUXGA i jasności 5000 lumenów. Obraz z projektora jest rzutowany na elektrycznie rozwijanym ekranie zabudowanym w suficie podwieszanym. Źródłami obrazu wyświetlanego na ekranie są komputer znajdujący się w katedrze oraz przenośne źródła użytkownika podłączane do przyłącza stołowego katedry takie jak komputery przenośne, wizualizer czy mikroskop. Źródłem obrazu może być również sygnał wideo pochodzący z innej sali lub z wideokonferencji.

Istotną cechą wykonanego przez nas systemu audiowizualnego jest możliwość prowadzenia interaktywnych prezentacji i wykładów. Dzięki monitorowi prelegenta znajdującemu sią na katedrze i wyposażonemu w nakładkę dotykową oraz dzięki zastosowaniu procesora graficznego z funkcją anotacji, wykładowca ma możliwość nanoszenia notatek w czasie rzeczywistym na wyświetlanym obrazie z komputera, wizualizera czy mikroskopu i prezentowania go na dużym ekranie dla studentów. Dodatkowo obraz z notatkami oraz głosem wykładowcy można przechwycić i zapisać za pomocą rejestratora/streamera. Przechwycone materiały mogą posłużyć jako nowy zasób edukacyjny dla platformy  e-learningowej uczelni, mogą być także przesyłane jako strumień danych w systemie wideokonferencji w wykładach zdalnych.

Nagłośnienie wszystkich sal realizowane jest za pomocą przyekranowych zestawów głośnikowych. Źródłem dźwięku są min. mikrofon wykładowcy umieszczony na stole na statywie typu „gęsia szyja”, bezprzewodowy mikrofon nagłowny, który umożliwia omawianie bieżących czynności, w tym symulacji medycznych bez angażowania rąk jak również komputer znajdujący się w katedrze sali oraz inne dowolne źródła dźwięku podłączane do przyłącza stołowego.

Wykonany przez nas system AV został maksymalnie zautomatyzowany. Przy pojawieniu się dowolnego  sygnału wejściowego system uruchamia się automatycznie, natomiast w przypadku braku sygnału – samodzielnie przechodzi w tryb czuwania. Dodatkowo do zaawansowanej obsługi i sterowania systemem w każdej sali służy panel dotykowy o przekątnej 10,1 cala umieszczony na stole prowadzącego. Jest on podłączony do sterowników umieszczonych w szafie rack w serwerowni.  Z uwagi na konieczność dowolnego przełączania sygnałów audio-wideo w salach, centralnym elementem systemu audiowizualnego jest modułowa matryca dystrybucyjna sygnałów AV. Umożliwia ona routing sygnałów AV z dowolnego wejścia na dowolne wyjście w sali, transmisję sygnału audio i wideo pomiędzy poszczególnymi salami po skrętce bez kompresji i straty jakości, intuicyjne sterowanie urządzeniami AV w poszczególnych salach oraz rejestrację wykładów. Dodatkowo system został przygotowany do rozbudowy w przyszłości, umożliwiającej dodanie kolejnych pomieszczeń czy kodeków wideokonferencyjnych.

Ze względu na charakter ciągłej lub wielogodzinnej pracy zastosowano w projekcie profesjonalne urządzenia AV. Wyróżniają się one wysoką niezawodnością i stabilnością działania oraz możliwie niskim poborem mocy elektrycznej. Obsługa systemu audiowizualnego została maksymalnie uproszczona, aby uruchomienie prezentacji czy transmisji obrazu odbywało się błyskawicznie i bez konieczności posiadania przez wykładowców specjalistycznej wiedzy z zakresu obsługi urządzeń multimedialnych.

Efekt

Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego jest doskonałym przykładem na to, że polskie uczelnie medyczne nie odstają poziomem infrastruktury i wyposażenia od uczelni zagranicznych. Nowy standard systemów audiowizualnych, które w nim wdrożyliśmy pozwala na sprawne i innowacyjne przeprowadzenie nie tylko interaktywnych wykładów czy prelekcji, ale także symulacji medycznych. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy sprzętu audiowizualnego przez następne lata z naszych systemów AV będą korzystać kolejne pokolenia głodnych wiedzy adeptów medycyny, kształcąc się na specjalistów sztuki lekarskiej.