A + V

Wyzwanie

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu od ponad 30 lat wyznacza standardy nowoczesnej kardiologii i kardiochirurgii w Polsce. Od początku swojego istnienia, SCCS blisko współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, kształcąc nowe pokolenia specjalistów. Placówka łączy misję ratowania ludzkiego życia, z edukacją i innowacyjnością, na pierwszym miejscu stawiając zawsze bezpieczeństwo i dobro pacjentów. Instytucja zrzesza najwybitniejszych ekspertów z dziedziny kardiochirurgii i kardiologii, za sprawą których w placówce przeprowadzane są zaawansowane badania naukowe i kliniczne. To właśnie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w 1985 roku Zbigniew Religa dokonał pionierskich zabiegów: pierwszej operacji serca i pierwszego udanego przeszczepu serca w Polsce. Długoletnia tradycja innowacyjności, połączona z dostępem do zaawansowanego sprzętu medycznego i realizacją misji edukacyjnej pozwala Centrum na działanie na poziomie największych placówek medycznych na świecie.

 

Misją SCCS jest przede wszystkim ratowanie ludzkiego życia, a także poprawa jego jakości. Ze względu na to, władze instytucji przywiązują ogromną wagę do jakości kształcenia oraz skutecznego łączenia praktycznych i teoretycznych aspektów edukacji. W kontekście założeń dydaktycznych, priorytetem placówki było umożliwienie studentom dokładnej obserwacji zabiegów, przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom prywatności i bezpieczeństwa. W trakcie rozbudowy i modernizacji SCCS należało skupić się na zintegrowaniu i aktualizacji  istniejących systemów AV do najnowszych technologii. Z technicznego punktu widzenia, najważniejszym celem było efektywne dystrybuowanie sygnałów audio, wideo i sterowania, zastosowanie najnowszych technologii transmisji sygnałów oraz stworzenie niezawodnej sieci. Z kolei najważniejszym celem strategicznym dla instytucji było umożliwienie praktycznej edukacji dla studentów, bez zakłócania przebiegu skomplikowanych, często ryzykownych operacji. Wyzwaniem było więc połączenie kształcenia na najwyższym, światowym poziomie z bezpieczeństwem pacjentów i komfortem pracy lekarzy.

Rozwiązanie

Naszym zadaniem było opracowanie, integracja i modernizacja systemów AV w SCCS. W realizacji wykorzystaliśmy system transmisji sygnałów AV i sterowania multimediami bazujący na produktach firmy Crestron, które charakteryzują się wysoką niezawodnością i największą stabilnością na rynku. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w oparciu o technologię dystrybucji sygnałów IP, która zapewnia elastyczność systemu AV oraz łatwość jego serwisowania i rozbudowy w przyszłości. Dzięki temu zyskaliśmy praktycznie nieograniczone możliwości dla zwiększania zasięgu systemu na przestrzeni kolejnych lat. Jeden ekosystem dystrybucji sygnałów i system sterowania oparty na rozwiązaniach Crestron gwarantuje natywną komunikację wszystkich komponentów. To z kolei, ma swoje bezpośrednie przełożenie na niezawodność i wysoką responsywność całego systemu.

 

Budynek A+

Nowo wybudowany szpital, który wyposażyliśmy kompleksowo w nowe systemy AV.

 

  • Sale zabiegowe

Każda z sześciu sal zabiegowych hemodynamiki i elektrofizjologii została wyposażona w analogiczny zestaw urządzeń. Zadbaliśmy o to, aby znalazł się w nich ścienny panel dotykowy, który pozwala na zarządzanie systemem AV oraz na nawiązywanie komunikacji głosowej i regulacji poziomów audio. W pomieszczeniach znalazły się też głośniki sufitowe i zestaw mikrofonów bezprzewodowych podłączonych do wspólnej instalacji antenowej umieszczonej we wszystkich salach zabiegowych – służące do komunikacji głosowej.

 

  • Sale seminaryjne

Każda z pięciu sal seminaryjnych została wyposażona w urządzenia, które pozwalają na bezproblemowe i sprawne prowadzenie prezentacji multimedialnych, z lokalnie podłączanych źródeł sygnałów audio wideo do przyłącza media port w stole. Istnieje również możliwość prowadzenia transmisji audio wideo z sal zabiegowych, wraz z dwustronną komunikacją głosową. Wszystkie sale seminaryjne, szkoleniowe, a także aula zostały dodatkowo wyposażone w procesory graficzne obrazu, które pozwalają składać kilka strumieni wideo i wyświetlać je jako jeden kontent – daje to możliwość obserwacji kilku obrazów jednocześnie. Dzięki temu prowadzący może prezentować kontent ze swojego laptopa lub telefonu, jak również wyświetlić transmisję z trwającego w tym czasie zabiegu. Prowadzący zajęcia może opisywać studentom procedurę operacyjną „na żywo”, a studenci mogą zadawać pytania odnośnie przeprowadzanej operacji.

 

  • Serwerownie

W serwerowniach zainstalowaliśmy wysokiej klasy aktywne urządzenia Cisco, które tworzą rozległą na inne obiekty sieć szkieletową, opartą o infrastrukturę okablowania światłowodowego, której centralnym elementem jest switch szkieletowy. Ze względu na wysokie wymagania stabilności systemu, struktura sieciowa została zaprojektowana z najwyższą starannością, uwzględniając mechanizmy bezpieczeństwa takie jak chociażby fizyczna redundantność połączeń wszystkich głównych elementów systemu. Dodatkowo, aby zapewnić personelowi technicznemu dostęp bezprzewodowy do systemu AV, zadbano o dedykowaną sieć wi-fi, pozwalającą technikowi zarządzać systemem z każdego kluczowego miejsca w budynku. Zastosowana technologia pozwala dystrybuować sygnału wideo w technologii IP o rozdzielczości 4K bez zauważalnych opóźnień.

 

Budynek B

Istniejący szpital, w którym zmodernizowaliśmy dotychczasowe systemy AV, a także zintegrowaliśmy je z nowo projektowanymi systemami.

  • Aula (centralne miejsce zarządzania całym systemem)

System AV w auli pawilonu B jest kluczowy dla całego globalnego systemu szpitala, ponieważ to właśnie z tego miejsca można zdalnie zarządzać systemem w budynkach A+, oraz B i C w zakresie wyboru źródeł sygnałów wideo oraz nawiązywania dwukierunkowej komunikacji głosowej z salami operacyjnymi i zabiegowymi. Aula jest również kluczowym miejscem ze względu na odbywające się tam szkolenia, wykłady, ważne spotkania wewnętrzne oraz konferencje prasowe, dla których przewidziano dedykowane przyłącza dziennikarskie. Sala wyposażona została w nowy układ projekcji, nagłośnienie, kompleksowy system dystrybucji sygnałów “AV over IP” oraz system sterowania. Pozwala on na kontrolę wyposażenia Auli (AV, rolety, oświetlenie) zarówno lokalnie, jak i zdalnie w przypadku wyposażenia znajdującego się w pozostałych częściach budynku.

 

  • Sala wydziału szkoleń

Sala została poddana modernizacji w zakresie dostosowania jej wyposażenia multimedialnego do kompatybilności z systemem audio wideo całego kompleksu SCCS. Wyposażyliśmy ją w klasyczne rozwiązania dla sal konferencyjnych, takie jak układ projekcji, nagłośnienie oraz system sterowania całym wyposażeniem sali. Jak wszystkie przestrzenie w kompleksie, także ta została zintegrowana z centralnym systemem AV, co pozwoliło na przesyłanie sygnałów z sali i do sali w dowolny sposób, wraz z nawiązywaniem komunikacji werbalnej przez system nagłośnienia.  Dzięki temu prowadzący szkolenia mogą nawiązywać kontakt z salami operacyjnymi i na bieżąco omawiać zachodzące w nich procesy. Dla uczestników szkoleń jest to ogromna wartość i szansa na zdobywanie praktycznych umiejętności, w bezpiecznych warunkach.

 

  • Sale operacyjne

Dwie sale operacyjne zostały zmodernizowane, a także wyposażone w kluczowe elementy dystrybucji sygnałów AV, pozwalające podłączyć wyposażenie sali do centralnego systemu AV.  Dzięki temu sale, w których odbywają się zajęcia mogą nawiązać “kontakt werbalny” z salami operacyjnymi, w celu przeprowadzenia szkolenia czy konsultacji dla przyszłych specjalistów medycznych.

 

Budynek C

W pięciu salach zmodernizowaliśmy istniejące systemy AV, zgodnie z przyjętym dla kompleksu standardem. Sale, podobnie jak inne przestrzenie, zostały zintegrowane z systemem centralnym AV, pozwalając nawiązywać połączenia audio wideo.

 

Efekt

Zaimplementowane przez nas rozwiązanie pozwala SCCS na realizację celów edukacyjnych przy jednoczesnym spełnianiu procedur i zachowaniu standardów bezpieczeństwa. Możliwość transmisji sygnału z sal zabiegowych do sal wykładowych to bardzo duże udogodnienie. Dzięki temu studenci mogą omawiać z wykładowcą praktyczne sytuacje – w bezpiecznych warunkach, w skupieniu i bez ingerencji w sytuację na sali zabiegowej. Transmisja pozwala nie tylko na pokazanie obrazów podglądu z zainstalowanych w salach kamerach PTZ, ale także tego, co dzieje się w monitorze stołu zabiegowego, podgląd obrazów medycznych zwizualizowanych przez aparaturę medyczną, a także na umożliwienie studentom obserwacji współdziałania personelu. Transmisja obrazów prowadzona jest na bieżąco – ‘on time”, dzięki czemu wykładowca może wybierać obrazy, które w danym momencie są najważniejsze, a następnie szczegółowo omawiać je ze studentami. SCCS jest centrum, w którym ważą się losy życia ludzkiego, a także ośrodkiem kształcącym przyszłych lekarzy.

 

Dlatego tak ważne jest, aby posiadało najlepsze rozwiązania technologiczne, wdrażane w przemyślany i spójny sposób. Zaprojektowaliśmy więc system, który umożliwia prowadzenie zajęć na poziomie najlepszych ośrodków na całym świecie: z wykorzystaniem możliwości transmisji obrazu i dźwięku. Dzięki temu studenci niemalże namacalnie poznają zasady przeprowadzania zabiegów. Jest to przyszłość, którą dzięki rozwiązaniom technologicznym zaproponowanym przez A+V, SCCS może realizować. Ogromnym sukcesem jest dla nas umożliwienie SCCS ich najważniejszego celu, czyli przeniesienia procesu zabiegowego, jak najbliżej studenta, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla pacjentów, a także poszanowaniu ich praw. Jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość pracy przy projekcie tak ważnym dla każdego pacjenta i przyczynienia się do rozwoju wspaniałych lekarzy. Nasza realizacja dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest przykładem na to, że efektywnie zaprojektowane systemy audiowizualne mają znaczący wpływ na jakość prowadzonych zajęć, a także komfort studentów, wykładowców i pacjentów.