A + V

WYZWANIE

Postępowania przetargowe o charakterze zaprojektuj i wybuduj zawsze stanowią wyzwanie dla wykonawców. Z jednej strony mamy otwarte wymagania zamawiającego i opis zapotrzebowania na wielofunkcyjną salę przeznaczoną na konferencje, występy teatralne, koncerty i projekcje filmowe. Z drugiej: własny know-how, ograniczony budżet i oczywiście konkurencję. Jak to pogodzić? Jest to trudne, ale nie niemożliwe.

OPIS ROZWIĄZANIA

W zakres zadania projektowego weszły:

Naturalną konsekwencją prac projektowych był etap wykonawstwa i prace na budowie, w wyniku których użytkownik otrzymał:

1. Salę wielofunkcyjną z nowoczesnym wyposażeniem obejmującym m.in.:

2. Laboratorium komputerowe obejmujące:

EFEKT

Czy inwestycja w salę multimedialną w Nowej Rudzie, wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt audio-wideo, była potrzebna?

Okazuje się, że tak i że takie miejsca nie są już zarezerwowane dla dużych aglomeracji. Dzięki odważnym działaniom Noworudzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego nowoczesne wnętrza i multimedia inspirują lokalne środowisko i przedsiębiorców mikroregionu kłodzkiego, oddając im do dyspozycji nowoczesne narzędzia.