A + V

Wyzwanie

Muzeum Ziemi Lubuskiej opowiada historię terenów obejmujących Nysę Łużycką, Obrę, dolną Wartę i środkowa Odrę. Poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną, muzeum dąży do upowszechnienia wiedzy o historii, kulturze, tradycjach i zabytkach regionu.

Nowa wystawa „Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski” znajduje się w dobudowanej części muzeum. Projektowanie ekspozycji, w tym instalacji audiowizualnej, rozpoczęło się już w trakcie robót budowlanych. Stanowiło to pewnie ograniczenie, ponieważ na tym etapie nie było możliwości wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym. Przekazanie przez nas dokładnych wytycznych dla innych branż m.in. elektrycznej, pozwoliło na jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni ekspozycyjnej i przeniesienie wizji architekta i historyków do pomieszczeń muzealnych.

Założeniem wystawy było zastosowanie prostych środków wyrazu, minimalistycznych brył i starannie dobranych eksponatów. Dopełnieniem ekspozycji były rozwiązania multimedialne umożliwiające łatwiejszy odbiór treści historycznych.

Opis rozwiązań

Miasto i region od X do XVIII wieku

Centralnym punktem pierwszej części wystawy jest przestrzenna, ruchoma makieta multimedialna. Sterowana jest z poziomu 22” panelu dotykowego, poprzez dedykowaną aplikację do obsługi stanowiska. Na ekranie możliwy jest wybór kilku zagadnień np. Ziemia Lubuska czy Zielona Góra w średniowieczu. Po wyborze tematyki rozpoczyna się pokaz. Makieta, wykonana z lekkiego tworzywa, zmienia swój układ za pomocą elementów ruchomych, w zależności od wybranego zagadnienia. Jest to unikatowe rozwiązanie w skali kraju, jak i wśród europejskich muzeów. Zestaw trzech projektorów wyświetla obraz uwzględniając zmieniający się w czasie rzeczywistym kształt makiety. Uzupełnieniem pokazu jest narracja audio.

Dodatkowo, poprzez panel dotykowy można wybrać opcję odtworzenia filmu. Pokaz odbywa się za pomocą projekcji na podwieszanym za makietą ekranem.

W przestrzeni pierwszej części wystawy można zobaczyć także gabloty z autentycznymi eksponatami, wielkoformatowy wydruk mapy księstwa głogowskiego, portrety władców oraz manualne krosno tkackie.

Miasto i region – wiek XIX i początek XX wieku

Kolejna część wystawy prezentuje najistotniejsze gałęzie przemysłu w życiu miasta i regionu: sukiennictwo i winiarstwo.
Część poświęcona sukiennictwie zawiera wielkoformatowy wydruk na ścianie, prezentujący wnętrze zakładu sukienniczego. Uzupełnieniem wydruku jest stanowisko multimedialne z dotykowym monitorem 65’’ i aplikacją prezentującą rozwój przemysłu w regionie.

Strefę wystawy na temat winiarstwa pokrywa wielkoformatowy druk przedstawiający wnętrze winiarni który uzupełniony został o wkomponowane w ścianę gabloty, oraz stanowisko z monitorem 65’’ na którym Zwiedzający mogą zapoznać się z . zagadnieniami związanymi z emigracją mieszkańców Zielonej Góry i okolic – do Australii.

Ostatnim elementem tej przestrzeni są: gablota z eksponatami orazekran 40” na którym w zapętleniu jest wyświetlany autentyczny film przedstawiający przedwojenną Zieloną Górę. Dodatkowo w tej strefie umieszczone zostało tanowisko multimedialne z ekranem 22” na którym przestawione są ikonografie oraz część zbiorów muzealnych.

Przełomowy rok 1945

Ta część wystawy poświęcona jest powojennemu osadnictwu na Ziemi Lubuskiej. Ekspozycja składa się z dokumentów, zdjęć, pamiątek, przedmiotów użytkowych oraz nagrań wspomnień osiedlonych mieszkańców. W przestrzeni umieszczono siedem stanowisk multimedialnych, prezentujących relacje świadków wydarzeń po 1945 roku. Na stanowisko składa się ekran dotykowy 22” oraz dwie pary słuchawek.

Dodatkowo w strefie opowiadającej o roku 1945 wykonano następujące stanowiska multimedialne:
• „Z dalekich stron” – animacja szlaków którymi przybyli mieszkańcy wyświetlona na 65” monitorze;
• „Życie od nowa” – projekcja materiałów filmowych (kronik, ikonografii itp.);
• „Wspólnota, kościół, edukacja” – zestaw treści, dokumentów, zdjęć zaprezentowanych w aplikacji na 22” monitorze.

W tej strefie muzeum znajdują się dwa stanowiska ścieżki edukacyjnej dla dzieci, opisanej w dalszej części artykułu.

Miasto i region po 1945 + droga ku Europie

Głównym elementem tej przestrzeni wystawy jest film. Jest on wyświetlany na głównej ścianie za pomocą projektora, dźwięk dystrybuowany jest poprzez zestaw głośników naściennych. Film opowiada o wydarzeniach w rejonie po 1945, w szczególności pokazuje awans Zielonej Góry jako ośrodka wojewódzkiego, jak również rozwój miasta w zakresie oświaty, kultury, społeczności. Nagranie bazuje na autentycznych materiałach filmowych i fotografiach. Dodatkowo po obu stronach ekranu zawieszono autentyczne tablice z nazwami ulic i placówek. Na pozostałych ścianach znajdują się wielkoformatowe wydruki zdjęć.

Oś życia codziennego

Sekcja ta znajduję się w korytarzu prowadzącym z ekspozycji do wyjścia muzeum. Umieszczona została w niej oś czasu składająca się z przedmiotów codziennego użytku. Oś stanowi opowieść o zmianach w technice i technologii przedmiotów dnia codziennego np. przyrząd do palenia kawy, żelazka na węgiel drzewny, sprzętu oświetleniowego itd. Przy eksponatach zainstalowano czujnik ruchu i zestaw sześciu głośników. Po podejściu do danego eksponatu zwiedzający słyszy odgłosy związane z obserwowanym przedmiotem np. odgłosy pisania na maszynie, rozkładania porcelany itd.

Sala wielofunkcyjna

Uzupełnieniem części ekspozycyjnej muzeum jest sala wielofunkcyjna, która wykorzystywana jest na potrzeby spotkań, konferencji czy małych form artystycznych. W sali zastosowano profesjonalny projektor Christie o jasności 10 000 lumenów oraz system nagłośnienia oparty o głośniki ElectroVoice, mikrofony Sennheiser, procesor DSP firmy Extron oraz odtwarzacze dźwięku. Sala została w pełni zautomatyzowana tak, aby jej obsługa nie wymagała specjalistycznej wiedzy. Dopełnieniem całości był zestaw oświetlenia estradowego wraz ze sterownikiem.

Efekt

Realizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej jest bardzo dobrym przykładem pokazującym jak ważny jest etap projektowania oraz włączanie przedstawicieli wszystkich branż już na samym początku prac. Wczesne włączenie wykonawcy ekspozycji (w tym integratora AV) do prac związanych z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi zmniejsza ilość koniecznych ustaleń koordynacyjnych na każdym następnym etapie projektu.

Rola, jaką technologia odgrywa w dzisiejszych muzeach jest ogromna. Fakt ten wymaga zrozumienia, że systemy multimedialne powiązane są z instalacjami wielu branż. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i pełnemu zaangażowaniu w ten projekt, oczekiwany efekt końcowy został osiągnięty – zadowolenie Inwestora, pozytywne komentarze i opinie zwiedzających. Muzeum ziemi Lubuskiej jest nowym obowiązkowym punktem zwiedzania na mapie Zielonej Góry i województwa lubuskiego. Sprawdźcie sami!