A + V

Wyzwanie

A gdyby tak móc, za pomocą jednego systemu audiowizualnego, realizować różne zadania?
Nie tylko konferencje, spotkania i szkolenia, ale także występy teatralne, koncerty? Przed takim zadaniem stanęliśmy rozpoczynając projekt systemu, który miał zostać zrealizowany w Strzelcach Opolskich, w starym, zdegradowanym budynku CASINO.

Opis Systemu

Instalacja miała na celu danie użytkownikom jak największej funkcjonalności, zarządzanej z jednego miejsca. Muzeum, centrum konferencyjne, estrada, oraz mediateka w jednym.

Zakres prac obejmował zaprojektowanie, a następnie wykonanie m.in.:

  • Instalacji ochrony zbiorów.
  • Sal ekspozycyjnych wraz z oświetleniem.
  • Wielofunkcyjnej sali konferencyjno-koncertowej.
  • Systemu komunikacji interkomowej.
  • Mediateki.
  • Centralnego systemu sterowania.

Dystrybucja sygnału oparta została na nowoczesnym rozwiązaniu DigitalMedia, firmy Crestron, gdzie wszystkie sygnaly audiowizualne i sterujące przesyłane są jednym przewodem skrętkowym. Wyeliminowaliśmy w ten sposób zbędne okablowanie. Całość instalacji, zarówno w trybie kinowym jak i estradowym, może być sterowana w sposób tradycyjny, lub centralnie z dotykowego panelu bezprzewodowego, lub też panelu naściennego.

Zastosowaliśmy nagłośnienie oraz oświetlenie estradowe najwyższej jakości, tak aby odbiorcy mogli skupić się na swoim występie czy prezentacji, nie zaś na problemach wynikających z zastosowania nieodpowiednich urządzeń.

W salach upamiętnienia i tradycji zaprojektowaliśmy kioski i standy multimedialne, umożliwiające dynamiczną zmianę treści, zależnie od tematyki aktualnie trwającej ekspozycji czasowej.

Biblioteka z mediateką udostępnia odwiedzającym lokalne zasoby, a także daje możliwość korzystania z dzieł udostępnionych przez inne biblioteki zbiorów.

Efekt

stare porzekadło głosi: „jak coś jest do wszystkiego… . Okazuje się, że nie jest to regułą. Dowodem na to jest wykonana przez nas multifunkcjonalna instalacja, w której odbywają się konferencje, koncerty, małe formy teatralne, próby teatralne i muzyczne, spotkania mieszkańców z przedstawicielami władzy samorządowej, projekcje kinowe,  bankiety i bale. A po występie goście mogą udać się do mediateki, aby w spokoju delektować się twórczością muzyczną, filmową czy literacką już w odosobnieniu.

Jednym zdaniem: „Jak coś jest do wszystkiego, to mogli to zrobić tylko ludzie z A+V”.