A + V

Tomasz Wojciechowski

Dyrektor Operacyjny

Od 1997 roku związany z branżą AV

Projektuje i koordynuje projekty. Zdeterminowany perfekcjonista, który przedkłada poszukiwanie rozwiązania nad problemy. Opiekuje się kompleksowo naszymi wdrożeniami- od analizy potrzeb, warunków, projektowania zintegrowanego systemu, kosztorysowania, aż do wdrożenia i uruchomienia systemu.

Dba również o sprawne funkcjonowanie naszej firmy.

Tytul mgr inż. otrzymał na kierunku Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej.

Sport odgrywał i wciąż odgrywa w jego życiu dużą rolę. To sport właśnie dał mu przekonanie we własne siły, nauczył pokonywać wszelkie trudności, wyrobił zdolność do ustalania priorytetów w swoim działaniu.

Projektował lub brał udział w następujących realizacjach:

Certyfikaty i szkolenia