A + V

Systemy AV w abonamencie – czy warto finansować ich zakup z budżetu operacyjnego OpEx?

2020 | listopad

Systemy AV w abonamencie – czy warto finansować ich zakup z budżetu operacyjnego OpEx?

Można rozróżnić dwa rodzaje wydatków każdej firmy – inwestycyjne (CapEX) oraz operacyjne (OpEX). Wydatki inwestycyjne związane są z wdrażaniem nowych projektów np. wyposażeniem nowego biura. W ich skład wchodzą m.in. prace projektowe, budowlane i modernizacyjne, zakup urządzeń i wyposażenia. Wydatki operacyjne to zwykle koszty prowadzenia i bieżącego użytkowania biura, np. koszty sprzątania, opłaty za media i licencje za oprogramowanie.

Częstym problemem inwestorów jest bardzo napięty budżet związany z wdrożeniem całej inwestycji. Zazwyczaj koszty infrastruktury AV znajdują się w budżecie inwestycyjnym, co sprawia, że w przypadku jego przekroczenia w trakcie realizacji klient musi rezygnować z pewnych funkcjonalności systemu AV na rzecz „zmieszczenia się” w budżecie przeznaczonym na cały projekt.

Istnieje jednak rozwiązanie tego problemu, jakim jest skorzystanie z leasingu lub jego szczególnej formy – najmu długoterminowego i sfinansowanie go z budżetu operacyjnego.

Leasing to finansowanie połączone z wykupem urządzeń systemu AV po zakończeniu umowy. Występuje on w dwóch odmianach: leasingu operacyjnego i finansowego. Wynajem długoterminowy to tak naprawdę także leasing, a dokładniej leasing operacyjny, z tą jednak różnicą, że zazwyczaj po zakończeniu umowy urządzenia nie są wykupywane, tylko zwracane do finansującego.

Inwestor nie musi zatem finansować od razu całej wartości urządzeń AV, ale opłaca comiesięczny ich wynajem, rozkładając koszt w czasie. Ponadto w umowie wynajmu można ująć wszystkie dodatkowe wydatki związane z inwestycją, a więc nie tylko zakup nowych urządzeń, ale także wykonanie usług ich montażu, instalacji, uruchomienia, oprogramowania, szkolenia, a także usług związanych z bieżącym utrzymaniem sprawności systemów AV – takich jak serwis SLA.

Po zakończeniu okresu leasingu inwestor może skorzystać z dwóch opcji – wykupić urządzenia, z których korzystał do tej pory (różnica ich wartości rynkowej i opłaconych do tej pory rat), lub wymienić urządzenia na nowe i rozpocząć kolejną umowę. W przypadku systemów AV/IT finansowo korzystniejszym jest drugie rozwiązanie. Średnio sprzęt AV/IT traci na swojej wartości 75% po 2 latach i 90% po 3 latach użytkowania. Cykliczna wymiana sprzętu jest tańsza i umożliwia częstą modernizację wraz z postępem technologii.

Po zdecydowaniu się na taki sposób finansowania wystarczy skontaktować się z integratorem AV, który jest w stanie przedstawić odpowiednią ofertę finansowania inwestycji i zajmie się wszelkimi formalnościami. Dzięki temu inwestor unika wielu godzin wypełniania dokumentów i kontaktu z bankami oraz instytucjami finansującymi leasingi.

A+V Świadczy usługi finansowania, dostawy, pełnego wdrożenia i obsługi serwisowej profesjonalnej infrastruktury AV.