A + V

Fundusze Europejskie – Jak sfinansować modernizację infrastruktury AV?

2023 | luty

Fundusze Europejskie – Jak sfinansować modernizację infrastruktury AV?

Z najnowszej serii A+V „Inspiracje na modernizacje”.

 

Zdobycie środków na modernizację systemów audiowizualnych może być wyzwaniem, więc chcemy wspierać naszych klientów również w zakresie informacji o dostępnym finansowaniu.

Otwierają się nowe możliwości w postaci ogromnych unijnych pieniędzy – Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to aż 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Środki rozdysponowane zostaną na 8 programów krajowych i 16 programów wojewódzkich obejmujących:

– rozwój przedsiębiorczości

– lepszy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i kultury

– poprawę infrastruktury społecznej

– troskę o środowisko

– technologie cyfrowe

– energetykę i transport

Dostępny dla beneficjentów jest już między innymi harmonogram naborów na rok 2023 w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Pierwsze konkursy ruszyły na początku lutego. Harmonogram znaleźć można TUTAJ. Oferta Programu skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw jak i sektora nauki oraz ośrodków przedsiębiorczości i innowacji.

W styczniu podpisane zostało również porozumienie pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a przedstawicielami dziewięciu instytucji pośredniczących w sprawach wdrażania Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027 (kontynuacja Programu Wiedza Edukacja Rozwój). Poprzez FERS realizowane i dofinansowane będą przedsięwzięcia m.in. na rzecz podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji czy zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Już wkrótce rozpocznie się również realizacja celu cyfrowego rozwoju naszego kraju. Z początkiem lutego podpisano porozumienie, które reguluje międzyresortowe prawa i obowiązki oraz wyznacza ramy współpracy na najbliższe siedem lat programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Wspierane będą tu inicjatywy ułatwiające dostęp do nowych e-usług i danych oraz systemów informatycznych, z których będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy i przedsiębiorcy jak również administracja publiczna.

Polecamy trzymać rękę na pulsie i śledzić informacje o naborach na Portalu Funduszy Europejskich. Jest o co walczyć!

W A+V chętnie wesprzemy Was naszą wiedzą z zakresu zaprojektowania odpowiedniej infrastruktury audiowizualnej do realizacji Waszych celów projektowych. Właściwie zaprojektowane i dobrane do potrzeb systemy AV, ich rzetelna  wycena oraz profesjonalny montaż i instruktaż, z pewnością przełożą się na sprawną realizację każdego projektu.  Zapraszamy do rozmowy o Waszych potrzebach.